เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รีไลแอนซ์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (RTS) จัดตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ คุณภาพและเทคโนโลยีระดับสูง เสริมด้วยบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ และสต็อกที่เพียงพอสำหรับลูกค้าประจำ RTS เป็นส่วนหนึ่งของ Reliance Group of Companies เรารองรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้ เคมีภัณฑ์, ปิโตรเคมี/ น้ำมันและก๊าซ, โรงไฟฟ้า, เยื่อและกระดาษ, อาหารและเครื่องดื่ม/ โรงเบียร์/น้ำตาล, เอทานอล, ซีเมนต์, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม/ ผู้รับเหมา/ OEM, น้ำมันปาล์ม, มันสำปะหลัง, สิ่งทอ ฯลฯ

YOUR RELIABLE PARTNER

เกี่ยวกับเรา

PROMOTION SALE

Promotion Pressure gauge

ADD075

Promotion Pressure gauge

ADD087

Promotion Pressure gauge

ADD144

Promotion Pressure gauge

ADD003

Promotion Pressure gauge

ADD005

Promotion Pressure gauge

ADD005 [ Brand: WAREE ]

Promotion Pressure gauge

ADD006

Promotion Pressure gauge

ADD008 [ Brand: WAREE ]

สินค้าโปรโมชั่นเพิ่มเติม

สินค้าของ RTS

ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งตามประเภทต่อไปนี้

VISION

วิสัยทัศน์

Our Customer

Our Partner