TEMPERATURE GAUGE เกจวัดอุณหภูมิ

ก้านวัดอุณหภูมิออกด้านล่าง ด้านหลัง หรือแบบปรับได้ ตัวเรือนและก้านวัดเป็น SUS304 หน้าปัด 2.5″,4″,6″
ขนาดก้านวัดDia 6.35 มม. ยาว2″,4″,6″,8″,12″ สั่งทำตามการใช้งาน ย่านการวัดอุณหภูมิ -50 ~ +600 องศาเซลเซียส

เกจวัดอุณหภูมิแบบท่อแคปปิลารี่

   • ย่านการวัด -20 ~+ 60 องศาเซลเซียส(0~140 องศาฟาเรนไฮต์), 0~120 องศาเซลเซียส( 50~250 องศาฟาเรนไฮต์), 0~150 องศาเซลเซียส (50~300 องศาฟาเรนไฮต์), 0~200 องศาเซลเซียส (50~400 องศาฟาเรนไฮต์), 0~300 องศาเซลเซียส (50~550 องศาฟาเรนไฮต์)
   • ขนาดหน้าปัด 100 มม. และ 50 มม.
   • ย่านการวัด -40 ~+ 40 องศาเซลเซียส(-40 ~+ 100 องศาฟาเรนไฮต์), 0~120 องศาเซลเซียส(40~240 องศาฟาเรนไฮต์), 0~250 องศาเซลเซียส(50 ~ 450 องศาฟาเรนไฮต์), 0~350 องศาเซลเซียส (50~650 องศาฟาเรนไฮต์

แบบท่อแคปปิลารี่เที่ยงตรง

   • เป็นเกจวัดอุณหภูมิที่มีความเที่ยงตรงสูง มีโครงสร้างแบบก๊าซอยู่ในท่อโลหะกลไกการวัดเป็นท่อบูร์ดองที่ขดเป็นวงเหมือนก้นหอยและส่งผ่านการขยายตัวและหดตัวด้วยเฟืองไปยังเข็มชี้ค่าอุณหภูมิ
   • ย่านวัดอุณหภูมิ -20 – +60, 0-120, 160, 200, 300 ºC/ºF (ระบุย่านการวัดเมื่อสั่งซื้อ)