เกี่ยวกับบริษัท RTS

บริษัท รีไลแอนซ์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (RTS) จัดตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ คุณภาพและเทคโนโลยีระดับสูง เสริมด้วยบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ และสต็อกที่เพียงพอสำหรับลูกค้าประจำ RTS เป็นส่วนหนึ่งของ Reliance Group of Companies เรารองรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้ เคมีภัณฑ์, ปิโตรเคมี/ น้ำมันและก๊าซ, โรงไฟฟ้า, เยื่อและกระดาษ, อาหารและเครื่องดื่ม/ โรงเบียร์/น้ำตาล, เอทานอล, ซีเมนต์, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม/ ผู้รับเหมา/ OEM, น้ำมันปาล์ม, มันสำปะหลัง, สิ่งทอ ฯลฯ

YOUR RELIABLE PARTNER

ติดต่อเรา
VISION

วิสัยทัศน์

สโลแกน

YOUR RELIABLE PARTNER

จุดแข็งของ RTS

บริษัทของเราประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ พนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และราคาที่ดี ทีมขายของเราประกอบด้วยพนักงานขายภายในองค์กร ตัวแทนย่อย และพันธมิตรช่องทางการขาย ซึ่งช่วยให้เราสามารถครอบคลุมตลาดได้อย่าง
กว้างขวาง