ฮีตเตอร์รัดท่อเซรามิค (Ceramic Band Heater)

ฮีตเตอร์รัดท่อเซรามิค (Ceramic Band Heater) ให้อุณหภูมิระดับกลางถึงอุณหภูมิสูง เนื่องจากเซรามิคเป็นตัวนำความร้อน และยังเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ฮีตเตอร์ชนิดนี้ทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกลม และ แบบแผ่น

คุณสมบัติทั่วไป

   • ฮีตเตอร์รัดท่อ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก จึงเหมาะที่จะไปใช้งานรัดท่อ หรือถังเพื่อให้ความร้อน ฮีตเตอร์ให้ความร้อนได้คงที่และสม่ำเสมอ
   • ตัวเรือนฮีตเตอร์ทำจากสแตนเลส ภายในสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็น แผ่นฉนวน หรือ แกนเซรามิค ทำให้ทนต่อการใช้งาน
   • สามารถเลือกเจาะรูหรือเลือกขั้วต่อไฟได้ตามที่ต้องการ
   • สามารถใช้กับงานที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับ Product

ประโยชน์การนำไปใช้งาน

   • ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
   • ใช้ในงานแม่พิมพ์
   • ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางทุกชนิด

 

 

 

No products were found matching your selection.