ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

มีแกนพันขดลวดทำจากแมกนีเซียมออกไซด์ อัดขึ้นรูปเป็นแท่งขดลวดทำความร้อน ถูกกั้นด้วยฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์ อัดแน่นอยู่รอบนอกอีกที ฮีตเตอร์กับตัวปลอกวางห่างกันเล็กน้อย ช่วยให้การส่งผ่านความร้อนได้ดี เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นโลหะต่างๆ และให้ความร้อนแม่พิมพ์หรือโมลล์เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนสูง ใช้สำหรับใส่ในช่องวัตถุโลหะที่มีรู โดยความร้อนจากฮีตเตอร์จะถูกถ่ายความร้อนไปยังแม่พิมพ์หรือโมลล์ที่เป็นโลหะ ส่วนมากนิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมยาง,พลาสติก เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไป

   • วัสดุเป็นท่อสแตนเลส SUS 304
   • มีลักษณะเป็นแท่งกลมและมีสายออก 2 สาย สามารถใช้ไฟ 220/380V
   • เป็นฮีตเตอร์สำหรับใช้กับงานของเหลว เพื่อการหลอมเหลว
   • สามารถเลือกขนาดโวลต์ / วัตต์ ได้ตามความต้องการลูกค้า

ประโยชน์การนำไปใช้งาน

   • ใช้ทำความร้อนกับงานที่เป็นโมลล์แม่พิมพ์ โมลล์ขั้นรูปพลาสติกต่างๆ
   • ใช้ในการอุ่นหรือต้ม สารเคมี กาวในถาดหรือท่อ
   • ใช้ในการอุ่นหรือต้ม ชิ้นงานเหล็ก, เครื่องปั้มทอง, เครื่องรีดถุงพลาสติก, การพิมพ์หมึก เป็นต้น

ข้อควรระวัง

การติดตั้งฮีตเตอร์ในแม่พิมพ์ ขนาดของรูที่ใส่ควรมีขนาดใหญ่กว่าฮีตเตอร์ประมาณ 0.02-0.04 mm.เท่านั้น เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนที่มีและสิทธิภาพ

No products were found matching your selection.